BER01

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Giá: 449.000,00 ₫
Mã: BER01

Mô tả

Vòng đá bao gồm mã não vàng và bi bạc

 

[no-toc]

Tính năng

Ngũ Hành Thổ
Đường kính 8mm
Chất liệu Mã não vàng