Chính sách bảo mật thông tin

Dưới đây là những chính sách bảo mật thông tin khách hàng của dịch vụ tư vấn, xem phong thủy của Phong Thủy VIETAA. Chính sách này quy định những điều khoản nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Nó nằm trong hệ thống các chính sách được Phong Thủy VIETAA đề ra.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mọi thông tin về quyền riêng tư của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Và cam kết chỉ sử dụng thông tin cho dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Để đăng ký sử dụng dịch vụ tại website, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm:

 • Về thông tin cá nhân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, danh xưng, số chứng minh nhân dân…
 • Về thông tin liên hệ: số điện thoại di động, điện thoại bàn, email, số fax, địa chỉ nhà ở, cơ quan…
 • Về thông tin doanh nghiệp: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ doanh nghiệp
 • Về thông tin để thực hiện dịch vụ: giờ ngày tháng năm sinh, giới tính, tuổi âm lịch,…
 • Về thông tin khác như: tình trạng sức khoẻ, nhu cầu thiết yếu, sở thích,… để chúng tôi tư vấn cụ thể nhất

Dữ liệu được thu thập bằng cách khách hàng đăng ký thành viên hoặc đăng ký dịch vụ. Dữ liệu cung cấp qua điện thoại hay đến trực tiếp văn phòng

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ. Việc này chỉ nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng được tốt hơn, như:

 • Hỗ trợ bạn khi thực hiện dịch vụ
 • Xử lý đơn hàng
 • Giải đáp thắc mắc
 • Bảo hành, giải đáp thắc mắc hậu dịch vụ

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin khách hàng trong bộ phận nội bộ công ty. Ví dụ như bộ phận chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mãi, thăm dò ý kiến khách hàng… Ngoài ra chúng tôi không mua bán trao đổi thông tin cho bất cứ tổ chức cá nhân nào.

Trường hợp phải chia sẻ thông tin theo yêu cầu của cơ quan chính phủ thì chúng tôi thực hiện theo đúng pháp luật của Việt Nam

Trong quá trình sử dụng khách hàng có quyền thay đổi, cập nhật lại hay huỷ thông tin đã cung cấp trước đó

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ và bảo mật an toàn trên máy chủ của chúng tôi.

 

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:

 • Các đối tác vận chuyển. Thông tin của khách hàng có thể được chia sẻ với các đối tác vận chuyển. Điều này chỉ xảy ra nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ vận chuyển. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với khách hàng sử dụng dịch vụ theo các thông tin do khách hàng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu.
 • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này
 • Ban quản trị website, bộ phận kinh doanh, bộ phận chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan. Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ. Cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba. Tuy nhiên chỉ khi khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy

 

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Thực hiện bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, email tới chúng tôi.

 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc bảo mật phải tuân theo các quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính khách hàng đó. Trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng. Trừ khi có sự cho phép đồng ý từ chính khách hàng đó.

Trong quá trình hoạt động có thể máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu. Khi đó chúng tôi sẽ báo cáo cơ quan chức năng và gửi thông báo cho bạn.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của mình. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin. Và có trách nhiệm phản hồi lý do. Đồng thời hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1 – Tiếp nhận khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại qua email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp. Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi có trách nhiệm tiếp nhận. Và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các tài liệu liên quan.

Bước 2 – Xác minh nội dung khiếu nại

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại để thực hiện phân loại. Sau đó chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý.

Bước 3 – Xử lý khiếu nại

Chúng tôi sẽ tổng hợp kết quả và có phương án xử lý khiếu nại. Sau đó sẽ thực hiện phản hồi cho khách hàng. Hình thức phản hồi: gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng.