Gửi
Học P.Thủy
Trở thành chuyên gia phong thủy sau 4 buổi học
Xem thêm

Gọi điện

Facebook

Về chúng tôi

Email

BẢN MẪU CHỌN NGÀY GIỜ SINH MỔ

CHỦ MỆNH

 • Thân chủ sinh vào Thứ sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2014
 • Nhằm ngày 26, tháng 3, năm Giáp Ngọ
 • Tứ trụ: giờ Mậu Tí, ngày Bính Dần, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Ngọ
 • Hành bản mệnh (niên mệnh): Kim (Sa Trung Kim)
 • Phân tích Tứ Trụ theo phép Nguyên cục ngũ hành được thành phần ngũ hành như sau:
  • Kim: 0; Thủy: 2; Mộc: 3; Hỏa: 3; Thổ: 5
  • Các hành vượng: Thổ
  • Các hành suy: Kim
  • Âm: 8; Dương: 5
 • 20

  Tháng 04 năm 2014
  Chủ nhật

  Nhằm ngày 21/3 (ÂL)
  Ngày Tân Dậu (Mộc)
  Tháng Mậu Thìn (Mộc)
  Năm Giáp Ngọ (Kim)

  Trăng hạ huyền

  🌗

  Tiết: Thanh minh (Trời trong sáng)
  Hoàng đạo Thiên Đức (Hanh thông mọi việc)

  Trực Phá (Hung)
  Nghĩa là bỏ cái bất lợi, cái cũ nát. Nên có thể dỡ bỏ vật cũ để chuẩn bị tiến hành cái mới như dỡ bỏ nhà cũ

  Ngưu Lang Chức Nữ

  Cát tinh: Nguyệt Đức; Thiên Đức
  Hung tinh:

  Nên làm:
  Kiêng kỵ:

  Giờ Hoàng Đạo
  Giáp Ngọ (11-13h,Kim)
  Ất Mùi (13-15h,Kim)
  Đinh Dậu (17-19h,Hỏa)
  Mậu Tí (11-1h,Hỏa)
  Canh Dần (3-5h,Mộc)
  Tân Mão (5-7h,Mộc)

  Giờ Nguyệt Tiên
  Giờ Mậu Tí: Nhật Tiên (Cát)
  Giờ Kỷ Sửu: Địa Sát (Hung)
  Giờ Canh Dần: Thiên Quý (Cát)
  Giờ Tân Mão: Minh Chuyển (Cát)
  Giờ Nhâm Thìn: Thiên Hình (Hung)
  Giờ Quý Tị: Thiên Tụng (Hung)
  Giờ Giáp Ngọ: Nguyệt Tiên (Cát)
  Giờ Ất Mùi: Thiên Đức (Cát)
  Giờ Bính Thân: Thiên Sát (Hung)
  Giờ Đinh Dậu: Thiên Khai (Cát)
  Giờ Mậu Tuất: Tòa Thần (Hung)
  Giờ Kỷ Hợi: Thiên Nhạc (Hung)
  Hướng xuất hành:
  Nên: Tây Nam, Tây Nam; Tránh: Đông Nam

  Xem ngày theo lịch Khổng Minh
  Huyền Vũ (Hung)
  Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi

  Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong
  Giờ Mậu Tí: Tiểu Các (Cát)
  Giờ Kỷ Sửu: Tuyệt Lộ (Hung)
  Giờ Canh Dần: Đại An (Cát)
  Giờ Tân Mão: Tốc Hỷ (Cát)
  Giờ Nhâm Thìn: Lưu Niên (Hung)
  Giờ Quý Tị: Xích Khẩu (Hung)
  Giờ Giáp Ngọ: Tiểu Các (Cát)
  Giờ Ất Mùi: Tuyệt Lộ (Hung)
  Giờ Bính Thân: Đại An (Cát)
  Giờ Đinh Dậu: Tốc Hỷ (Cát)
  Giờ Mậu Tuất: Lưu Niên (Hung)
  Giờ Kỷ Hợi: Xích Khẩu (Hung)
  Nếu sinh vào Giờ Tý (11-1)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  9.7 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Thuần Đoài (兌) (Cát)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Phong Hỏa Gia Nhân (家人) (Cát)
  Quẻ Hậu Thiên
  Thủy Trạch Tiết (節) (Cát)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Sơn Lôi Di (頤) (Cát)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 5.5 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 5.5 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 5.5/10 điểm

  - Giờ Tí là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Tí là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Sửu (1-3)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  6.1 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Lôi Phong Hằng (恆) (Cát)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Trạch Thiên Quải (夬) (Bình)
  Quẻ Hậu Thiên
  Thủy Lôi Truân (屯) (Hung)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Sơn Địa Bác (剝) (Hung)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 6.5 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 3 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 4.8/10 điểm

  - Giờ Sửu không phải là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Sửu không phải là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Dần (3-5)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  9.4 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Sơn Hỏa Bí (賁) (Cát)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Lôi Thủy Giải (解) (Cát)
  Quẻ Hậu Thiên
  Hỏa Địa Tấn (晉) (Cát)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Thủy Sơn Kiển (蹇) (Hung)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 5.1 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 5.3 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 5.2/10 điểm

  - Giờ Dần là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Dần là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Mão (5-7)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  9 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Trạch Địa Tụy (萃) (Bình)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Phong Sơn Tiệm (漸) (Cát)
  Quẻ Hậu Thiên
  Địa Lôi Phục (復) (Bình)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Thuần Khôn (坤) (Cát)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 6.7 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 6.6 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 6.7/10 điểm

  - Giờ Mão là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Mão là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Thìn (7-9)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  7.2 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Thủy Trạch Tiết (節) (Cát)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Sơn Lôi Di (頤) (Cát)
  Quẻ Hậu Thiên
  Lôi Thủy Giải (解) (Cát)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Thủy Hỏa Ký Tế (既濟) (Cát)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 3.1 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 4.2 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 3.7/10 điểm

  - Giờ Thìn không phải là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Thìn không phải là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Tỵ (9-11)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  6.4 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Địa Trạch Lâm (臨) (Cát)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Địa Lôi Phục (復) (Bình)
  Quẻ Hậu Thiên
  Trạch Lôi Tùy (隨) (Hung)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Phong Sơn Tiệm (漸) (Cát)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 3.8 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 6 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 4.9/10 điểm

  - Giờ Tị không phải là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Tị không phải là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Mùi (13-15)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  7 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Trạch Phong Đại Quá (大過) (Bình)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Thuần Càn (乾) (Cát)
  Quẻ Hậu Thiên
  Phong Thiên Tiểu Súc (小畜) (Hung)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Hỏa Trạch Khuê (睽) (Hung)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 7.8 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 3.8 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 5.8/10 điểm

  - Giờ Mùi là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Mùi không phải là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Thân (15-17)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  7.9 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Phong Sơn Tiệm (漸) (Cát)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Hỏa Thủy Vị Tế (未濟) (Hung)
  Quẻ Hậu Thiên
  Sơn Thiên Đại Súc (大畜) (Cát)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Lôi Trạch Quy Muội (歸妹) (Hung)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 4.3 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 4.7 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 4.5/10 điểm

  - Giờ Thân không phải là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Thân là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Dậu (17-19)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  9.6 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Phong Sơn Tiệm (漸) (Cát)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Hỏa Thủy Vị Tế (未濟) (Hung)
  Quẻ Hậu Thiên
  Hỏa Phong Đỉnh (鼎) (Cát)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Trạch Thiên Quải (夬) (Bình)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 6.7 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 6.9 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 6.8/10 điểm

  - Giờ Dậu là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Dậu là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Tuất (19-21)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  7.6 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Hỏa Phong Đỉnh (鼎) (Cát)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Trạch Thiên Quải (夬) (Bình)
  Quẻ Hậu Thiên
  Sơn Hỏa Bí (賁) (Cát)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Lôi Thủy Giải (解) (Cát)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 4.9 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 6 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 5.5/10 điểm

  - Giờ Tuất không phải là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Tuất không phải là giờ tốt theo Lý Thuần Phong
  Nếu sinh vào Giờ Hợi (21-23)
  Của ngày 20-04-2014
  Thì được:

  5.9 điểm

  Quẻ Tiên Thiên
  Sơn Trạch Tổn (損) (Hung)


  Quẻ Hỗ Tiên Thiên
  Địa Lôi Phục (復) (Bình)
  Quẻ Hậu Thiên
  Trạch Phong Đại Quá (大過) (Bình)


  Quẻ Hỗ Hậu Thiên
  Thuần Càn (乾) (Cát)
  Nếu lập lá số tử vi vào giờ và ngày này:
  - Đánh giá cung Mệnh (ứng Tiền vận): 3.3 điểm
  - Đánh giá cung Thân (ứng Hậu vận): 6.6 điểm
  - Đánh giá toàn lá số: 5/10 điểm

  - Giờ Hợi không phải là giờ Hoàng Đạo
  - Giờ Hợi không phải là giờ tốt theo Lý Thuần Phong

  Các dịch vụ của chúng tôi:


  Tư vấn nhà theo phong thủy
  Tư vấn thiết kế nhà ở hợp phong thủy, chọn đất xây nhà, tìm kích thước đẹp, vị trí bàn thờ, bếp, giường ngủ, vị trí động thổ, xem tuổi xây nhà, tìm người mượn tuổi, ngày giờ động thổ,...
  Đặt tên theo phong thủy
  Đặt tên cho con, đặt tên cho công ty hợp phong thủy dựa trên ngũ hành, ngũ cách (thiên cách, địa cách, nhân cách, tổng cách, ngoại cách), quẻ dịch hung cát, trên cơ sở Hán Tự phồn thể
  Thiết kế logo theo phong thủy
  Thiết kế logo theo mệnh tuổi, bổ trợ tứ trụ mệnh cho chủ doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh, vừa hợp phong thủy vừa đảm bảo tính mỹ thuật, thẩm mỹ, hiện đại, có tính biểu tượng
  Học phong thủy
  Dạy các kiến thức phong thủy từ cơ bản đến chuyên sâu, gồm 13 khóa học với đầy đủ đề cương. Học xong nhận chứng chỉ và có thể đi làm ngay
  Chọn sim theo phong thủy
  Chọn sim phong thủy theo tuổi mệnh chủ, sim hợp ngũ hành, đạt quẻ dịch tốt, tương sinh bổ trợ mệnh cho chủ nhân. Đăng ký và sang tên chính chủ
  Chọn ngày giờ đẹp
  Chọn ngày giờ đẹp để thực hiện các công việc như động thổ xây nhà, đổ mái cất nóc, ký hợp đồng, nhận chức, đi du lịch, nhập học, mua bán, mở hàng,...
  Chọn ngày giờ sinh mổ
  Xem ngày giờ sinh mổ cho bé để đạt Tứ trụ mệnh và lá số tốt nhất. Sẽ nhận được nhiều mốc ngày giờ đẹp trong khoảng 15 ngày trước và sau thời điểm dự sinh
  Chọn bạn đời hợp tuổi
  Tư vấn tìm người phối ngẫu (vợ/chồng) hợp tuổi với mình. Sẽ nhận được nhiều mốc tuổi quanh tuổi thân chủ, mỗi tuổi lại xét đến từng tháng trong 12 tháng
  Thiết kế website theo phong thủy
  Thiết kế giao diện website theo mệnh tuổi của chủ doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh, vừa hợp phong thủy vừa đảm bảo tính mỹ thuật, thẩm mỹ, hiện đại, theo xu hướng mới nhất
  Bán mẫu nhà đẹp vẽ sẵn
  Trang web cung cấp hàng ngàn bộ hồ sơ thiết kế mẫu nhà đẹp vẽ sẵn giá rẻ có thể dùng để xây nhà ngay


  Khuyến mại sốc 20-10
  Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, từ nay đến 20-10 chúng tôi giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm vòng đá phong thủy hợp mệnh cho các bạn nữ