Xem phong thủy thế cục tam ban quái cho một ngôi nhà ở Đông Anh – Hà Nội

Chuyên gia bên chúng tôi đã tới khảo sát xem phong thủy nhà ở. Ngôi nhà này tọa lạc tại Đông Anh – Hà Nội. Chủ nhân là nam, sinh năm Canh Tý, cung Tốn. Nhà hướng 223 độ, sơn cấn hướng Khôn, lập vào tiểu vận 8.

Đồ hình như sau:

Đồ hình xem phong thủy nhà ở

Đồ hình xem phong thủy nhà ở   

 

Bình giải xem phong thủy nhà ở

Kiến trúc căn nhà

Nhà này có kiến trúc ba gian một chái. Chái làm hai tầng. Phía phải của tòa nhà tạo thành thế B.Hổ – hồ trắng ngẩng đầu.

Đằng sau nhà là vườn cây và là nơi nuôi gia cầm. Trước nhà là đường làng và khu ao của gia đình mới lấp.

Diễn số

Nhìn diễn số trên:

Ta thấy rằng đây là căn nhà có khí vận khá đặc biệt: Thượng sơn hạ thủy, hướng tinh toàn bàn phục ngâm và được cục thế tam tam quái.

Tam ban quái là thế cục đặc biệt, hiếm gặp và rất quý ở chỗ vận – sơn – hướng tinh toàn bàn đều cách nhau 3 đơn vị, chia đều cho tam nguyên nên địa vận kéo dài.

Tuy nhiên, như đã nói ban đầu, tam ban quái thường đi đôi với thượng sơn hạ thủy và phản phục ngâm. Nên phải biết dùng thì mới phát huy được cát lợi, tài chính dồi dào, sức khỏe tốt. Không biết dùng thì lập tức gặp họa phản phục và hỏa khanh, vận tài và nhân đinh nhất định kém.

Hiện tại khí vận của căn nhà là sơn thủy đảo nghịch. Nên cũng phải bố trí kiến trúc theo hướng trên thì mới đón được sinh khí.

Nhà đang có cửa sổ mở đằng sau, nhưng đằng sau lại có cây cối xum xuê che lấp. Lại có sát khí của gia cầm bài tiết thì sinh khí đó đã bị ta vô tình phá hỏng. Làm sao phát lộc được nữa. Vì vậy cho nên vườn cây đằng sau nhà nên cải tạo lại. Chuyển gia cầm ra chỗ khác thích hợp, cắt tỉa bớt cây cối, đào một hồ nước đằng sau để khí thuộc Thủy phóng quang, tụ tài. Nên mở cửa hậu để dẫn khí vào nhà. Có như vậy mới giúp cho tài chính đi lên và không gặp họa phục ngâm.