Kết hợp với Bát tự để đặt cửa chính

“Thuận khí mà làm, nạp khí mà ở”. Đó là khái niệm phong thủy được vận dụng để điều hòa giữa trời, đất và con người. Cửa chính nhà ở chính là con đường nạp khí của mỗi ngôi nhà. Vì vậy, phong thủy của cửa chính tốt hay xấu sẽ có ảnh hưởng đến trạch vận của nhà ở. Bạn cần lưu ý kết hợp với Bát tự để đặt cửa chính cho phù hợp.

Kết hợp với Bát tự để đặt cửa chính

Kết hợp với Bát tự để đặt cửa chính

 

Cửa chính của ngôi nhà tốt nhất nên bố trí kết hợp với Bát tự của gia chủ. Cùng là nhà ở, có người thì phát tài, có người lại thất bại. Nguyên nhân không phải do sự tốt xấu về phong thủy nhà ở. Mà do ngôi nhà đó có phù hợp với Bát tự của gia chủ hay không.

Cửa chính mở ở vị trí đại lợi của năm đó rồi kết hợp với Bát tự của chủ nhà. Để tìm vị trí tốt nhất mở cửa. Ví dụ, năm đó lợi về hướng nam bắc thì cách tốt nhất là mở cửa hướng nam bắc. Sau đó xem trong Bát tự của chủ nhà có thiếu Hỏa hoặc Thủy không. Vì hướng nam thuộc Hỏa. Cửa mở hướng nam có thể dẫn hỏa khí. Có thể bổ trợ cho chỗ khuyết thiếu của chủ nhà. Nếu thiếu Thủy thì phía bắc thuộc Thủy. Cửa mở hướng bắc có thể dẫn thủy khí.

Tóm lại, cửa chính tương đối quan trọng trong phong thủy học. Có thể nhờ thầy phong thủy cao tay chọn giúp ngày, giờ tốt, tìm phương vị tốt. Đồng thời kết hợp với môi trường xung quanh để đưa ra biện pháp tốt nhất.

Tham khảo thêm bài viết Bài trí cây cảnh ở cửa chính tại đây!