Cửa chính nhà ở : Mang khí cát vào nhà

Cửa chính nhà ở chính là con đường nạp khí của mỗi ngôi nhà. Phong thủy của cửa chính tốt hay xấu sẽ có ảnh hưởng tốt đến trạch vận của nhà ở.

Triều hướng của cửa chính nhà ở và trạch vân

Triều hướng của cửa chính nhà ở và trạch vân

Triều hướng của cửa chính nhà ở và trạch vân

Triều hướng của cửa chính trong mỗi ngôi nhà có mối quan hệ rất mật thiết đối với trạch vận của ngôi nhà đó.

Nhìn chung, việc mở cửa chính nhà ở về hướng nào thường được quyết định dựa trên căn cứ là triều hướng của chính ngôi nhà.

 • Những ngôi nhà có tọa sơn là hướng nam thì cửa chính nên mở về hướng bắc
 • Những ngôi nhà có tọa sơn là hướng bắc thì cửa chính nên mở về hướng nam;
 • Những ngôi nhà có tọa  sơn là hướng tây thì cửa chính nên mở về hướng đông;
 • Những ngôi nhà có tọa sơn là hướng tây bắc thì cửa chính nên mở vê hướng đông nam;
 • Những ngôi nhà có tọa son là hưởng dông bắc thì cửa chính nên mở về hướng tây nam;
 • Những ngôi nhà có tọa son là hưởng đông nam thì cửa chính nên mở vé hướng tây bắc;
 • Những ngôi nhà có tọa sơn tè hướng tây nam thì cửa chính nên mô vê hướng đông bắc.

Tham khảo xem phong thủy nhà ở miễn phí tại đây!

Nêu lựa chọn hoa văn trên cửa chính nhà ở thế nào cho phù hợp ?

Nêu lựa chọn hoa văn trên cửa chính nhà ở thế nào cho phù hợp ?

Nêu lựa chọn hoa văn trên cửa chính nhà ở thế nào cho phù hợp ?

Hoa văn trang trí trên cửa chính sẽ tạo nên những ảnh hưởng nhất định đối với phong thuỷ của ngôi nhà. Vậy, chúng ta phải lựa chọn hoa vân trang trí trên cửa chính như thé nào cho phù hợp. Để giúp vận thế thêm hưng vượng?

Các hoa văn trang trí trên cửa chính do những hoạ tiết khác nhau tập hợp lại mà thành, mỗi hình dạng lại có một thuộc tinh Ngũ hành tương ứng. Khí đối chiếu Ngũ hành của phương vị cửa chinh với Ngũ hành của hoa văn trên cửa, nếu mối quan hệ giữa hai yếu tố này là tương sinh thì hoa văn trang trí trên cửa chính là tốt đẹp. Ngược lại, nếu giữa chúng tổn tại quan hệ tương khác thì hoa văn trang trí trên cửa chính là không tốt lành.

Sự kết hợp giữa ngũ hành của cửa chính với hoa văn trang trí trên cửa

1.Phương vị của cửa chính : Đông, đông nam

 • Thuộc ngũ hành Mộc
 • Hoa văn trang trí phù hợp : Hình đường thẳng, hình chữ nhật, hình gợn sóng, hình hoa mai

2. Phương vị của cửa chính : Nam

 • Thuộc ngũ hành Hỏa
 • Hoa văn trang trí phù hợp :  Hình đường thẳng, hình chữ nhật, hình tam giác, hình góc nhọn

3.Phương vị của cửa chính: Tây nam, Đông Bắc

 • Thuộc tính ngũ hành : Thổ
 • Hoa văn trang trí phù  hợp : Hình tam giác, hình  góc nhọn, hình tứ giác

4. Phương vị của cửa chính : Tây, Tây bắc

 • Thuộc tính ngũ hành : Kim
 • Hoa văn trang trí phù hợp : Hình tứ giác, hình tròn, nửa hình tròn

5. Phương vị của cửa chính: Bắc

 • Thuộc tính ngũ hành: Thủy
 • Hoa văn trang trí phù hợp : Hình tròn, nửa hình tròn, hình gợn sóng, hình hoa mai