Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ làm ăn phát đạt

Xông nhà là gì?

Người Việt Nam có quan niệm rằng trong ngày Mồng Một tết, nếu chọn được người hợp tuổi vào xông nhà thì mọi công việc đều hanh thông, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn cho cả gia đình. Do vậy, chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 là phong tục có từ rất lâu đời.

Cách chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 phải hợp với tuổi của gia chủ

Xem tuổi xông đất năm 2019 thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Theo triết học Đông phương tuổi đẹp xông nhà năm 2019 sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 phải là người tốt

Tìm người xông đất năm 2019 phải có tính cách cởi mở, khoan dung, tốt tính, đức độ thì với hợp tuổi xông nhà cũng như mở hàng đầu năm 2019.

Chọn người xông nhà năm 2019 không được khó tính

Những người hợp tuổi xông nhà năm 2019 song khó tính thì chưa chắc gia chủ sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới. Ngoài ra những ai tên hay khi xông đất cũng đem lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Tự mình xông đất nhà mình có được không thì sao

Trong thực tế thì có nhiều người vẫn tự xông nhà mình khi không tìm được người hợp tuổi, hoặc họ không quan trọng việc tìm người xông đất, mở hàng đầu năm 2019.

Đặc biệt: không nên chọn tuổi xông đất 2019 là những người mới có tang hay làm ăn thất bát.

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Tý

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Tý

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Giáp Tý

Gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Nhâm Thìn 1952 (Tốt). Giáp Thân 1944 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Nhâm Tuất 1982 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Bính Tý

Gia chủ tuổi Bính Tý 1996 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Mậu Thìn 1988 (Khá). Giáp Thân 1944 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Tân Mão 1951 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Mậu Tuất 1958 (Trung bình). Tân Dậu 1981 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Nhâm Tý

Gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Giáp Thìn 1964 (Tốt). Nhâm Thìn 1952 (Tốt). Đinh Mùi 1967 (Tốt). Đinh Sửu 1997 (Tốt). Giáp Thân 1944 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Đinh Dậu 1957 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Canh Tý

Gia chủ tuổi Canh Tý 1960 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Giáp Thìn 1964 (Tốt). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Mậu Tý 1948 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Giáp Tuất 1994 (Khá). Đinh Dậu 1957 (Khá). Bính Thân 1956 (Khá). Bính Dần 1986 (Khá). Ất Hợi 1995 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Mậu Tý

Gia chủ tuổi Mậu Tý 1948 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Giáp Thìn 1964 (Khá). Mậu Thìn 1988 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Mậu Tý 1948 (Trung bình). Tân Mão 1951 (Trung bình). Canh Dần 1950 (Trung bình). Bính Thân 1956 (Trung bình). Mậu Tuất 1958 (Trung bình). Bính Thìn 1976 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Sửu

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Sửu

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Sửu

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Ất Sửu

Gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Ất Dậu 1945 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Giáp Thân 1944 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Khá). Canh Tý 1960 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Tân Sửu

Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Ất Dậu 1945 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Giáp Thân 1944 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Khá). Canh Tý 1960 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Quý Sửu

Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Ất Dậu 1945 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Giáp Thân 1944 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Khá). Canh Tý 1960 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Đinh Sửu

Gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Nhâm Tý 1972 (Khá). Ất Dậu 1945 (Khá). Tân Mão 1951 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Tân Dậu 1981 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Trung bình). Canh Dần 1950 (Trung bình). Nhâm Ngọ 1942 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Kỷ Sửu

Gia chủ tuổi Kỷ Sửu 1949 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Dậu 1957 (Khá). Tân Mão 1951 (Khá). Tân Dậu 1981 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Mậu Tý 1948 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Nhâm Tý 1972 (Khá). Canh Dần 1950 (Trung bình). Kỷ Sửu 1949 (Trung bình). Kỷ Mão 1939 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Dần

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Dần

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Dần

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Nhâm Dần

Gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Đinh Mùi 1967 (Tốt). Nhâm Tuất 1982 (Tốt). Bính Ngọ 1966 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Ất Dậu 1945 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Mậu Dần

Gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Mậu Ngọ 1978 (Tốt). Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Đinh Mão 1987 (Tốt). Giáp Tuất 1994 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Mậu Tý 1948 (Khá). Đinh Dậu 1957 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Bính Dần 1986 (Khá). Giáp Ngọ 1954 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Giáp Dần

Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Tân Mão 1951 (Khá). Nhâm Ngọ 1942 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Nhâm Tuất 1982 (Khá). Mậu Tuất 1958 (Khá). Giáp Ngọ 1954 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Bính Dần

Gia chủ tuổi Bính Dần 1986 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Tân Mão 1951 (Khá). Mậu Tuất 1958 (Khá). Mậu Ngọ 1978 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Nhâm Ngọ 1942 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Tân Dậu 1981 (Khá). Tân Mùi 1991 (Khá). Giáp Tuất 1994 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Canh Dần

Gia chủ tuổi Canh Dần 1950 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Đinh Mùi 1967 (Tốt). Ất Mão 1975 (Tốt). Mậu Ngọ 1978 (Tốt). Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Nhâm Tuất 1982 (Tốt). Đinh Mão 1987 (Tốt). Giáp Tuất 1994 (Tốt). Bính Ngọ 1966 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Mậu Tý 1948 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Đinh Mão

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Qúy Mùi 1943 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Tân Mão 1951 (Khá). Mậu Tuất 1958 (Khá). Kỷ Hợi 1959 (Khá). Tân Mùi 1991 (Khá). Canh Dần 1950 (Trung bình). Kỷ Sửu 1949 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Ất Mão

Gia chủ tuổi Ất Mão 1975 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Mùi 1967 (Tốt). Qúy Mùi 1943 (Khá). Tân Mão 1951 (Khá). Canh Dần 1950 (Khá). Mậu Tuất 1958 (Khá). Ất Mùi 1955 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Nhâm Tuất 1982 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Kỷ Mão

Gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Đinh Mão 1987 (Tốt). Giáp Thìn 1964 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Bính Dần 1986 (Khá). Mậu Ngọ 1978 (Khá). Giáp Tuất 1994 (Khá). Ất Hợi 1995 (Khá). Mậu Tý 1948 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Quý Mão

Gia chủ tuổi Quý Mão 1963 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Đinh Mùi 1967 (Tốt). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Nhâm Tuất 1982 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Qúy Hợi 1983 (Khá). Tân Mùi 1991 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Trung bình). Bính Ngọ 1966 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Tân Mão

Gia chủ tuổi Tân Mão 1951 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Đinh Mùi 1967 (Tốt). Giáp Dần 1974 (Khá). Nhâm Tuất 1982 (Khá). Bính Dần 1986 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá).

 

 Xem tiếp phần hai tại: http://vietaa.com/bai-viet/chon-tuoi-xong-nha-nam-ky-hoi-cho-gia-chu-lam-an-phat-dat-hai.html

Kính chúc Quý Độc Giả năm mới An Khang Thịnh Vượng!!!