Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho gia chủ làm ăn phát đạt

Xông nhà là gì?

Người Việt Nam có quan niệm rằng trong ngày Mồng Một tết, nếu chọn được người hợp tuổi vào xông nhà thì mọi công việc đều hanh thông, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn cho cả gia đình. Do vậy, chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 là phong tục có từ rất lâu đời.

Cách chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019

Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 phải hợp với tuổi của gia chủ

Xem tuổi xông đất năm 2019 thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Theo triết học Đông phương tuổi đẹp xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 phải là người tốt

Tìm người xông đất năm 2019 phải có tính cách cởi mở, khoan dung, tốt tính, đức độ thì với hợp tuổi xông nhà cũng như mở hàng đầu năm 2019.

Chọn người xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 không được khó tính

Những người hợp tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 song khó tính thì chưa chắc gia chủ sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới. Ngoài ra những ai tên hay khi xông đất cũng đem lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Tự mình xông đất nhà mình có được không thì sao

Trong thực tế thì có nhiều người vẫn tự xông nhà mình khi không tìm được người hợp tuổi, hoặc họ không quan trọng việc tìm người xông đất, mở hàng đầu năm 2019.

Đặc biệt: không nên chọn tuổi xông đất 2019 là những người mới có tang hay làm ăn thất bát.

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Thân

Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho người tuổi Thân

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Thân

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Bính Thân

Gia chủ tuổi Bính Thân 1956 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Tân Mão 1951 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Mậu Tý 1948 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Mậu Thìn 1988 (Khá). Nhâm Tý 1972 (Khá). Tân Dậu 1981 (Khá). Tân Mùi 1991 (Khá). Qúy Mùi 1943 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Mậu Thân

Gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Mậu Tý 1948 (Tốt). Giáp Thìn 1964 (Tốt). Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Đinh Mão 1987 (Tốt). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Đinh Dậu 1957 (Khá). Mậu Ngọ 1978 (Khá). Giáp Tuất 1994 (Khá). Canh Thìn 1940 (Trung bình). Đinh Mùi 1967 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Canh Thân

Gia chủ tuổi Canh Thân 1980 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Nhâm Thìn 1952 (Tốt). Mậu Tý 1948 (Tốt). Giáp Thìn 1964 (Tốt). Đinh Mùi 1967 (Tốt). Ất Mão 1975 (Tốt). Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Đinh Mão 1987 (Tốt). Bính Tý 1996 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Ất Dậu 1945 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Nhâm Thân

Gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Mùi 1967 (Tốt). Nhâm Thìn 1952 (Tốt). Ất Mão 1975 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Nhâm Tuất 1982 (Khá). Ất Dậu 1945 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Dậu

Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho người tuổi Dậu

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Dậu

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Quý Dậu

Gia chủ tuổi Quý Dậu 1993 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Mùi 1967 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Ất Mão 1975 (Trung bình). Qúy Tỵ 1953 (Trung bình). Giáp Thân 1944 (Trung bình). Bính Ngọ 1966 (Trung bình). Nhâm Tuất 1982 (Trung bình). Bính Tý 1996 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Tân Dậu

Gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Kỷ Sửu 1949 (Tốt). Giáp Thìn 1964 (Tốt). Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Bính Dần 1986 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Kỷ Dậu

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Giáp Thìn 1964 (Tốt). Kỷ Sửu 1949 (Tốt). Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Bính Dần 1986 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Mậu Tý 1948 (Khá). Đinh Dậu 1957 (Khá). Mậu Ngọ 1978 (Khá). Bính Thân 1956 (Trung bình). Ất Tỵ 1965 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Đinh Dậu

Gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Kỷ Sửu 1949 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Mậu Thìn 1988 (Khá). Canh Dần 1950 (Trung bình). Nhâm Thìn 1952 (Trung bình). Qúy Mùi 1943 (Trung bình). Nhâm Ngọ 1942 (Trung bình). Đinh Mùi 1967 (Trung bình). Nhâm Tý 1972 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Ất Dậu

Gia chủ tuổi Ất Dậu 1945 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Mùi 1967 (Khá). Đinh Sửu 1997 (Khá). Canh Dần 1950 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Mậu Thìn 1988 (Khá). Qúy Mùi 1943 (Trung bình). Canh Thìn 1940 (Trung bình). Giáp Thìn 1964 (Trung bình). Qúy Sửu 1973 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Tuất

Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho người tuổi Tuất

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Tuất

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Nhâm Tuất

Gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Tân Mão 1951 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Nhâm Ngọ 1942 (Khá). Canh Dần 1950 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Giáp Ngọ 1954 (Khá). Bính Ngọ 1966 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Nhâm Dần 1962 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Canh Tuất

Gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Ất Mão 1975 (Tốt). Giáp Dần 1974 (Tốt). Bính Ngọ 1966 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Nhâm Tuất 1982 (Khá). Kỷ Mão 1939 (Khá). Ất Dậu 1945 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá). Giáp Thân 1944 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Mậu Tuất

Gia chủ tuổi Mậu Tuất 1958 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Mão 1987 (Tốt). Bính Ngọ 1966 (Tốt). Giáp Dần 1974 (Tốt). Ất Mão 1975 (Tốt). Mậu Ngọ 1978 (Tốt). Bính Dần 1986 (Tốt). Mậu Tý 1948 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Bính Tuất

Gia chủ tuổi Bính Tuất 1946 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Mão 1987 (Tốt). Mậu Ngọ 1978 (Tốt). Bính Dần 1986 (Tốt). Mậu Tý 1948 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Giáp Thìn 1964 (Khá). Đinh Dậu 1957 (Khá). Giáp Ngọ 1954 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Giáp Tuất 1994 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Hợi

Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho người tuổi Hợi

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Hợi

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Quý Hợi

Gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Tân Mão 1951 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Qúy Mùi 1943 (Khá). Ất Mão 1975 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Đinh Mão 1987 (Khá). Ất Mùi 1955 (Trung bình). Qúy Mão 1963 (Trung bình). Giáp Dần 1974 (Trung bình). Nhâm Ngọ 1942 (Trung bình).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Tân Hợi

Gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Mùi 1967 (Tốt). Ất Mão 1975 (Tốt). Bính Ngọ 1966 (Khá). Giáp Dần 1974 (Khá). Bính Tý 1996 (Khá). Kỷ Mão 1939 (Khá). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Kỷ Mùi 1979 (Khá). Nhâm Tuất 1982 (Khá). Tân Mùi 1991 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Kỷ Hợi

Gia chủ tuổi Kỷ Hợi 1959 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Đinh Mùi 1967 (Tốt). Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Đinh Mão 1987 (Tốt). Giáp Thìn 1964 (Tốt). Giáp Dần 1974 (Tốt). Ất Mão 1975 (Tốt). Nhâm Thìn 1952 (Khá). Tân Mão 1951 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Mậu Tý 1948 (Khá).

Chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho người tuổi Đinh Hợi

Gia chủ tuổi Đinh Hợi 1947 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây.

Kỷ Mùi 1979 (Tốt). Đinh Mão 1987 (Tốt). Giáp Thìn 1964 (Khá). Đinh Dậu 1957 (Khá). Kỷ Sửu 1949 (Khá). Mậu Tý 1948 (Khá). Đinh Mùi 1967 (Khá). Mậu Ngọ 1978 (Khá). Bính Dần 1986 (Khá). Ất Mùi 1955 (Khá).

 

Kính chúc Quý Độc Giả năm mới An Khang Thịnh Vượng!!!