Ảnh hưởng của dự án “nắn dòng sông hồng” ảnh hưởng đến địa thế phong thủy đất nước

Bản quy hoạch Hà Nội 2030 – 2050 tuy thể hiện một tầm nhìn chiến lược lớn nhưng cũng vẫn là hơi vội khi quy mô mở rộng quá nhanh so với thực lực, nay nếu thực hiện thêm dự án “nắn” dòng sông Hồng thì sẽ là đại họa cho Hà Nội và đất nước Việt Nam trong tương lai.

 

22

 

Có thể ngắn hạn việc nắn dòng chảy của sông Hồng sang phía Đông Anh sẽ giúp cho Hà Nội bớt “bế tắc”, quận Long Biên và Đông Anh trở nên thịnh vượng hơn, xã hội xuất hiện nhiều cơ chế dân chủ hơn, nhưng về lâu dài (chỉ sau 30 năm) Hà Nội hiện nay sẽ mất đi sự “cao quý”, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến các chính thể ở Thăng Long – Hà Nội, nhân tâm thiếu tập trung, xã hội không ổn định. Đó là tiền đề gây ra những hậu quả vô cùng lớn bởi sự dân chủ quá trớn không chỉ đối với sự sống còn của một thủ đô mà còn đối với cuộc sống của cả dải đất hình chữ S. Và khi đó dân chủ hay sự thịnh vượng của Long Biên, Đông Anh cũng sẽ trở thành con số 0.

Từ trước đến nay có thể đã có những chính sách chưa đúng, những nghị quyết chưa phù hợp hoặc những sai lầm của cơ quan chính quyền nhưng tất cả những sai lầm đó cũng vẫn có thể sửa chữa, vẫn có thể thay đổi và so với hậu quả mà người dân Việt Nam sẽ phải gánh chịu do việc nắn dòng chảy của sông Hồng (một dự án tưởng chừng rất nhỏ) như hiện nay thì chưa thấm vào đâu.

Có thể nói dự án “nắn” dòng chảy chính của sông Hồng là sai lầm lớn nhất của Chính Phủ mà tôi nhìn thấy đến thời điểm này. Dự án này chỉ nên triển khai một vài năm rồi bỏ đi hoặc phải tính toán điều chỉnh dòng chảy của cả sông Đuống chứ không thể thực hiện như tính toán của Cục đường thủy nội địa. Một quyết định hành chính sai có thể chỉ tàn phá một địa phương, hoặc cùng lắm gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vài chục năm, nhưng một quyết định sai trong việc quy hoạch Hà Nội không chỉ là sự phá hoại một địa phương mà là phá hoại thâm hiểm đối với một quốc gia, một dân tộc, và hậu quả thì không thể lường hết được.